Quinton

René Quinton

René Quinton oppdaget at kroppens celler er omgitt av en væske eller plasma, noe som i sitt mineralinnhold og grad av konsentrasjon, er svært likt med geologisk ur-havvann. Etter mange års forskning, ble Quinton istand til å finne de ideelle geografiske steder for å samle uberørt havvann, som han deretter brukte ved en rekke avgjørende eksperimenter på kaniner. Han demonstrerte at hans versjon av plasmaet, med hell kunne bli brukt til å behandle mennesker, og han støttet avhandlingen med en rekke kliniske forsøk.

Som et resultat ble mange klinikker åpnet hvor behandling med Quinton ble gitt til utallige gravide og ammende mødre, deres babyer, og til barn og voksne i alle aldre – som led av en eller annen form for sykdom eller lidelse. Denne terapien ble satt til side under første verdenskrig, men i årene som fulgte fortsatte legene Jarricot, Mac, Potocki og en rekke andre leger å bruke denne terapiformen. De ​​fortsatte også å gjennomføre ytterligere forskning på de terapeutiske fordelene, dette med betydelige resultater.

Utviklingen av syntetisk kjemi og den vanskelige tiden før og under den annen verdenskrig, forårsaket en nedbremsing i forskning på marine plasmaer. I 1950 årene ble imidlertid en rekke tyske forskere interessert i faget igjen, og senere ble det utviklet et system for oral bruk av plasmaet. Fransk vitenskapelig interesse ble gjenopplivet på seksti-og syttitallet, mens spanske, italienske og amerikanere snart fulgte etter. I dag brukes Quinton som et ernæringsmessig mineraltilskudd med gode resultater i Europa, Nord-Amerika og Latin Amerika, og dets potensiale blir sett på med fornyet oppmerksomhet. Konsentrasjonen av mineralsalter i sjøen og havet i en tidligere geologisk epoke var svært forskjellig fra det som finnes i dag. Følgelig ble René Quinton nødt til å overvinne en rekke vanskeligheter og tilbakeslag relatert til dette faktum før han kunne starte en produksjon. Til sin egen tilfredstillelse, klarte han å få frem en versjon av plasmaet, som var nesten identisk med menneskets blodplasma, og som møtte hans egne krav.

I dag følger produksjonen av Quinton nøye de regler som ble fastsatt av René Quinton i sin opprinnelige forskning. Prosessen innebærer også å gjøre bruk av svært avansert produksjonsutstyr og ”state-of-the-art” metoder for biologisk analyse, i tillegg til strenge kvalitetskontroller.

Havvannet som høstes blir overvåket og analysert periodisk for sin kvalitet før innsamlingen for å unngå enhver mulighet for forurensning. Behandlingen, som omfatter flere trinn, utføres i et sterilt miljø, mens kald-mikrofiltreringsteknikker garanterer at Quinton beholder all sin vitalitet. Det tas prøver av hver produksjon, som analyseres og settes i karantene inntil man har forsikret seg at alle kvalitetsstandarder er oppfylt før produktet frigjøres til markedet.

Hva gjorde René Quinton for å bevise sin oppdagelse?

René Quinton var i stand til å kopiere sammensetningen av det primordiale (forhistoriske) havet ved å fortynne hans unike havs-ekstrakt. Gang på gang beviste han den fysiologiske kompatibiliteten av sin Quinton havplasma, ved å erstatte både 100% av blodplasmaen og 100% av det komplette blod i små dyr uten bivirkninger (du leste det riktig!). Disse eksperimentene ble dokumentert minutt-for-minutt i detalj i hans vitenskapelige avhandling fra 1904, ”L’ eau de Mer, Milieu Organique”. Som ytterligere bevis, ble Quinton senere brukt i begge verdenskrigene som en erstatning for blodplasma, og det er fortsatt i bruk i dag i klinikker rundt om i verden.

I årene etter, demonstrerte René Quinton noe enda mer utrolig ovenfor det medisinske miljøet: Han beviste at hans Quinton havplasma, når den på riktig måte føres inn i kroppen, er biokjemisk i stand til å fylle det menneskelige biologiske terrenget og formidle en “blåkopi” som re-etablerer helhetlig balanse innenfor den ekstracellulære væske-matrise. Effekten av dette er en forandring mot homeostase (balanse i det indre miljø) så stor at selv de mest alvorlige sykdommer ble kontrollert og overvunnet.

Hva er Quinton

Quinton er havplasma som inneholder hele spekteret av mineraler og sporstoffer slik de oppstår under naturlige forhold i havet. Følgende liste viser de viktigste av disse: Natrium, Jern, Selen, Svovel, Kalsium, Molybden, Kobolt, Boron, Sølv, Fluor, Kalium, Krom, Sink, Silisium, Klor, Vandadium, Nikkel, Litium, Jod, Magnesium, Mangan, Kobber, Fosfor, Brom, Gull, etc.

En rekke elementer finnes bare i sporform, men de er kjent for å være vesentlig for assimilering eller opptak av vitaminer i kroppen, noe som gjør dem uunnværlig for den menneskelige organismes helse. Våre kroppsceller er i stand til fullstendig å oppta alle elementene som finnes i Quinton, fordi de er så ubetinget lik blodplasma.

Quinton – Periodic Table
Periodic Table Quinton Hypertonic

Hvorfor trenger vi mineraler og sporstoffer?

Mineraler er nøkkelen til livet. Tilstrekkelig nivåer av både makromineraler (mineraler vi trenger mye av) og spormineraler (som vi bare trenger i små mengder) er viktig for alle organer og menneskekroppens biologiske funksjoner. En ubalanse i disse mineraler forstyrrer nivået for alle de andre mikro-næringsstoffer, inklusiv vitaminer.

Å leve av det som dyrkes i og på jorden, gir oss ikke lenger de næringsstoffene som er nødvendig for å opprettholde vårt ”interne hav” (vi består av over 70% vann) eller bioterreng. Våre landbaserte legemer er ernæringsmessig underernærte.
Det jordsmonn som maten vi spiser vokser i, har ikke lenger hele spekteret av de mineraler og spormineraler som er nødvendig. Vi overspiser i et forgjeves forsøk på å gjenopprette denne grunnleggende mineralbalansen. Hver eneste celle i kroppen får sin mat fra sitt eget interne hav, den ekstracellulære væsken som omgir cellene våre (det er der blodet legger igjen næringsstoffene). I denne omliggende væske må det foreligge en perfekt balanse av alle makro- og spormineraler for at cellene våre effektivt kan kommunisere med hverandre. Quinton gjenoppretter balansen i dine indre væsker.

Intensivt, moderne jordbruk har utarmet jorden vår, og etterlater den mangelfull på mineraler og sporstoffer. Moderne kommersielle gjødningsstoffer erstatter nitrogen, fosfor og kalium, som i første rekke gjør at avlinger vokser godt, men dessverre vil det som produseres mangle mange av de viktige spormineralene – som er mistet gjennom mange års avlinger. Resultatet er at maten vår ikke er så næringsrik som den burde være, og uansett hvor mye vi spiser – er det noen sporstoffer som vi aldri får erstattet i kroppen vår. Bearbeiding og bestråling av maten hjelper heller ikke på næringskvaliteten i den maten vi skal leve av.

98% av amerikanere har underskudd på mineraler og sporstoffer… fordi:
Utarmingen av jorden har resultert i at mange mineraler og sporelementer er fraværende i den jorden som maten dyrkes i.
Moderne bearbeiding av maten fratar ytterligere mange mineraler under prosessen, og mineraler som eventuelt tilføres, opptas ikke godt, fordi de ikke er i en bio-tilgjengelig eller opptakbar form.

Kroppene våre trenger å ha 100% kapasitet for å være fullt i stand til å bekjempe infeksjoner, sykdom og å vedlikeholde oss selv. Vår moderne livsstil som kombinerer dårlig ernæring med stress, sammen med økende kjemisk og elektromagnetisk forurensning, betyr at vi ofte sliter med å oppnå dette. Jorden der vi dyrker maten vår, gir oss ikke lenger alle de naturlige viktige mineraler og elementer som er så avgjørende for vår ernæring og helse , uansett hvor mye vi spiser. Ved å bruke Quinton kan du erstatte disse næringsstoffer og mineraler, og bidra til å gjenopprette balansen som opprettholder en sunn kropp .

Så langt tilbake som 1936 utarbeidet Senatet i USA en rapport (No: 264) som dokumenterte utarming av essensielle (livsviktige) mineraler fra jordsmonnet – som følgende utdrag viser (og siden vi i Skandinavia har samme moderne dyrkningsmetoder, har vi all grunn til å tro at den også gjelder for oss):

Utallige menneskelige sykdommer stammer fra det faktum at fattige jord ikke lenger tilveiebringer vegetabilsk mat de mineralene avgjørende for menneskers næring og helse. Det er et alarmerende faktum at matvarer, frukt, grønnsaker og korn, som nå dyrkes på millioner av hektar land ikke lenger inneholder nok av visse nødvendige mineralene, men næringsmessig sulter oss – uansett hvor mye vi spiser av den. Forebygging av sykdom er lettere, mer praktisk og mer økonomisk enn kurering.

Gjødsel som brukes i kommersiell dyrkning, inneholder vanligvis visse mengder av nitrogen, fosfor og kalium (N.F.K.), men mangler de mineraler og sporstoffer som har blitt utvasket fra jorden og som ikke oppfattes som viktige (for vekst av planter). På grunnlag av at vår mat på denne måte i stor grad blir ernæringsmessig mangelfull, vil vi alle trenge å supplere med Quinton for å opprettholde optimal helse. Det samme sjøvann som i forhistorisk tid ga jorden disse viktige mineraler og næringsstoffer.

Enhvert fysisk, mentalt eller følelsesmessig stress fører til at kroppen vår bruker opp mineraler og sporstoffer raskere enn normalt. Hvis vi ikke i tilstrekkelig grad erstatter dette underskudd av mineraler og sporstoffer som oppstår, vil kroppsfunksjonene begynne å bli kompromittert. Små endringer i våre sporstoffer kan ha betydelig innvirkning på hvordan kroppen vår bruker andre elementer. Vår fysiske evne, hvordan vi tenker og vår emosjonelle stabilitet er alle avhengige av hvor godt kroppen vår fungerer.

Fysisk stress oppstår når vi trener eller utfører hardt fysisk arbeid som får oss til å svette og miste fuktighet. Bare et lite tap av fuktighet kan føre til en vesentlig reduksjon i ytelse. For profesjonelle idrettsutøvere kan det være forskjellen mellom å vinne og å komme på andre eller sisteplass. For eksempel, i Tour de France kan forskjellen mellom å vinne eller komme sist være bare 5%. Ikke bare erstatter Quinton Hypertonic raskt de tapte sporstoffer, men hvis det tas før, under og etter trening, hjelper det kroppen å opprettholde maksimal hydrering og ytelse. Hardt fysisk arbeid kan på samme måte forårsake tap av mineraler. Disse fysiske utfoldelser kan ofte føre med seg et element av fare. Ethvert tap i fysisk evne, eller å det å ta feil beslutning til feil tid, kan ha alvorlige helsemessige og sikkerhetsmessige konsekvenser. Å innta Quinton som en del av din daglige rutine, vil bidra til å sikre deg å opprettholde maksimal fysisk evne og beslutningsdyktighet, og derved bidra til å holde deg i form og gi deg trygghet.

Få mennesker er klar over hvor mye energi og mineraler som er brukt opp etter en tøff mental aktivitet. Dette kan skje vel så mye i et arbeidsmiljø som i stressende følelsesmessige situasjoner. Når jobben din eller bedriftens suksess avhenger av din produktivitet og hvor godt du gjør viktige beslutninger, lønner det seg å investere i Quinton for å maksimere din evne til fortsatt ta de beste beslutningene – hele dagen, hver dag.

Våre personlige relasjoner kan bli påvirket av vår emosjonelle stabilitet. Vi kan alle av ulike grunner oppleve tøffe tider i våre forhold og oppleve å måtte ta viktige beslutninger. Fysiske påkjenninger kan påvirke vår emosjonelle helse og trivsel like så mye som følelsesmessig stress kan påvirke vår fysiske helse. Å opprettholde riktig mineralbalanse med Quinton er en viktig måte vi alle kan sikre at vi optimaliserer alle aspekter av våre liv – for vår helse, trivsel og lykke.

Mennekser som bruker Quinton på daglig basis rapporterer ofte økt energinivå, bedre søvnkvalitet, økt fokus og mental årvåkenhet. Bedre utnyttelse av energien vår har også bredere helse-messige konsekvenser.

Quinton Hypertonic er den ideelle støtte før, under og etter enhver form for fysisk, mental eller følelsesmessig stress. Det gir en raskere re-mineralisering, noe som folk synes er veldig energigivende. Quinton Hypertonic er derfor flott til å kunne forbedre idrettsprestasjoner, øke mental fokus og årvåkenhet – til bedre beslutninger, og ikke minst for å øke immunsystemet når du føler du er i ferd med å bli plaget av et virus eller en annen infeksjon. Det har også vist seg svært nyttig for folk som lider av depresjon eller aktive infeksjoner – både nye og kroniske.

Quinton og sport

Økt utholdenhet og styrke
Quinton har vist seg å øke utholdenhet og styrke, eskalere mentalt fokus og raskere restitusjon for noen av verdens beste idrettsutøvere. Internasjonalt har Quinton blitt anerkjent av OL-vinnere, elite idrettsutøvere, verdenscup seilere, yoga instruktører, og fotballspillere i verdensmesterklassen.
Quinton has been my whole approach, my energy, my workout, and my focus in my work. I can say this is a find of a lifetime! – Bob Burnquist, World Champion Skateboarder
Et komplett spekter av mineraler er nødvendig for å fullt absorbere og utnytte alle de aminosyrer, enzymer, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler som vi spiser. Når kritiske mineraler mangler eller er representert i feil proporsjoner, svikter kroppen vår i å optimalt forbrenne og konvertere maten til energi og byggestener vi trenger for å reparere og vedlikeholde kroppen vår.
Tennis Coach for the past 5 years, playing daily my whole life My mother told me about this because she found out about in Brazil. My experience with Original Quinton™ is that it keeps me in that well-being feeling and totally focused. The difference between when I take it and I don’t take it is completely different. My skin looks better and I don’t get sick when I am around other people who have colds and the flu. And my focus in my tennis game is much, much better. Once I fell on the court and hit my right index finger, the second joint closest to the hand. It was so swollen I could not teach. I took anti-inflammatory drugs and when I finished taking them, the swelling returned immediately. So I searched out another solution. Then I got Quinton and three days later my finger was completely back to normal. Now I take either Hypertonic or Isotonic every day without fail. – Demian (31), Tennis Player
Idrettsutøvere yter sitt beste når kroppen inneholder alle de riktige elementene, er fullt hydrert og fullt i stand til å bruke sine kroppsreserver av energi, og blir vedlikeholdt i denne tilstanden i løpet av trening. Det er nesten umulig å oppnå denne økte helsetilstanden uten å bruke Quinton. Bruk av Quinton vil derfor nesten alltid forbedre ytelsen i forhold til din non-Quinton tilstand uavhengig av ditt nåværende ytelsesnivå. Quinton er derfor den ideelle løsningen for rask rehydrering og påfyll av elektrolytter for økt energi og utholdenhet.

30 dager med Quinton
Et subjektiv studie ble utført i 2002 av Dr. Marc François Paya, professor ved universitetet i Paris XIII og medlem av Academy of Sciences i New York. Amatør syklister evaluerte resultatene over en periode på 30 dager mens de tok fire (4) ampuller med Quinton Hypertonic daglig. Følgende skjema gir en oppsummering av deres subjektive forbedringer.

30 days with Quinton
Les hele studiet ved å klikke HER

Liverpool FC
I september 2006 signerte Liverpool FC en avtale med Quinton Laboratories om å integrere Quinton Marine Plasma i sitt treningsprogram.
Profesjonelle utøver har hatt fordel av Quinton i blant annet disse idrettene:
• Surfing
• Skate boarding
• Sykling
• Dansing
• Løping
• Seiling
• Fotball
• Basketball
• Yoga
• Volleyball

Generelle retningslinjer for bruk

Generelle retningslinjer
Ta Quinton på tom mage, senest 10 minutter før måltider, enten du velger  Isotonic eller Hypertonic.
Den første måneden: En til to Isotonic ampuller pr dag.
Den andre måned: En til to Isotonic ampuller per dag sammen med én Hypertonic ampulle (skill litt i tidspunktet mellom inntak av Isotonic og Hypertonic).
Den tredje måned: En til to Hypertonic ampuller per dag (gjør dette opp til tre måneder).
Etter 3-9 måneder: En til seks ampuller per uke ( detkan være lurt å veksle på hvilken form du tar, avhengig fysiologiske behov).

I forbindelse med sport
Før sesongen: To Hypertonic ampuller per dag
I løpet av sesongen: En Hypertonic ampuller før trening, og en Isotonic ampulle etter trening.
Under konkurransen: To Hypertonic før og to Isotonic eller Hypertonic etter konkurransen.
Lange løp eller konkurranser: En til to Hypertonic med vann etter behov.

Mentale og emosjonelle tilstander
Ta to ampuller Hypertonic på tom mage, 10 minutter før frokost og 10 minutter før middag i minst 1 måned eller til du opplever ‘lettelse “.
Fortsett å fylle det innvendige «biologiske terrenget» i minst 3 måneder.

Mental og fysiologisk energi, depresjon, trøtthet og stress
2 til 4 Hypertonic ampuller på morgenen og igjen midt på dagen.

Mental og fysiologisk balanse
2-4 Isotonic ampuller på morgenen og igjen om natten

Sunn hud
En til tre Isotonic eller Hypertonic daglig i opptil fire måneder eller lenger. Hypertonic kan sprøytes topisk (utenpå huden) på ønskede området eller fukte et gasbind og legge dette på ønsket område.

Fordøyelses-systemet (mat sensitivitet, diaré, forstoppelse)
En til tre Isotonic ampuller daglig de første 2 ukene.
Deretter legger du til 1-2 ampuller med Hypertonic ampuller annenhver dag sammen med Isotonisc. Det kan være nyttig å ta det med probiotika.

Støtte for luftveiene (bronkier, lunger)
En til tre Isotonic eller Hypertonic daglig i opptil fire måneder

Pre-Menstrual støtte
Ta to ampuller av Hypertonic midt i menstruasjonssyklusen.

I tiden før og etter fødsel
Første og andre 3-mndrs. periode: En ampulle med Hypertonic på morgenen før måltider.
Tredje trimester: En ampulle Hypertonic om morgen før måltider og en Isotonic på ettermiddagen.

Amming
To til tre ampuller med Hypertonic fordeles utover dagen mellom måltidene. Det anbefales å ta en probiotic av høy kvalitet samtidig Hypertonic.

Re-hydrering av barn (diaré og oppkast er vanlige tegn på dehydrering)
To ampuller med enten Isotonic eller Hypertonic i en kopp eller tåteflaske. Kan blande med fortynnet naturlig fruktjuice eller bare slik den er.
Gjenta dette inntil 4 ganger per dag.
Oppretthold kosttilskuddet med 1-2 ampuller per dag i minst 1 uke.

Dentale problemer
Bruk Hypertonic som munnvann i 4 til 5 minutter, 15 minutter etter børsting av tennene.

Hydroterapi
Tøm 5-10 ampuller (50 til 100ccs) (som klystér) i tykktarmen. Hold det der i minimum 5 minutter og ideelt opptil 15 minutter.